Çevre Politikası

Tüm faaliyetlerinde atıkları en alt düzeye indirerek doğru yöntemlerle imhasını gerçekleştirmek, doğal kaynakları koruyup enerji tasarrufu sağlamak, tüm yatırımlarında çevresel etkileri dikkate almak, çevreye saygılı bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarını çevre güvenliği konusunda bilinçlendirmek yaklaşımıyla faaliyet gösteren NESMA YAPI, çevre sağlığı ve güvenliği konusunda belgeli kuruluşlarla çalışmaya özen göstermektedir.